SATA

Osnivanje

SATA – Srpska asocijacija za Transakcionu Analizu je udruženje građana, koji se slobodno i dobrovoljno udružuje radi zajedničkih aktivnosti, ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza promovisanja, treninga, stručnih konferencija i publikovanja u oblasti psihologije i transakcione analize (TA).

Čime se bavimo

Ciljevi SATA su :

Naš tim

Maja Delibašić

predsednica SATA

Maja je sertifikovana transakciona analitičarka u polju psihoterapije i psihološkinja. Radi kao psihoterapeutkinja u privatnom setingu. Bila je predstavnica Srbije u Evropskoj asocijaciji za TA od 2015.- 2019.

Katarina Mladenovic
Blagajnik

Kontakt

Beograd
sata.conference@yahoo.com