SATA

Osnivanje

SATA – Srpska asocijacija za Transakcionu Analizu je udruženje građana, koji se slobodno i dobrovoljno udružuje radi zajedničkih aktivnosti, ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza promovisanja, treninga, stručnih konferencija i publikovanja u oblasti psihologije i transakcione analize (TA).

Čime se bavimo

Ciljevi SATA su:

Naš tim

Maja Delibašić

predsednica SATA

Maja je sertifikovana transakciona analitičarka u polju psihoterapije i psihološkinja. Radi kao psihoterapeutkinja u privatnom setingu. Bila je predstavnica Srbije u Evropskoj asocijaciji za TA od 2015.- 2019.

Katarina Mladenovic
Član Upravnog odbora

Katarina je master psiholog i psihoterapeut pod supervizijom. Radi u osnovoj školi, dok se u privatnoj praksi bavi psihoterapijom. Slobodno vreme voli da provodi u prirodi i šetnji.

Krisijan Pešić
Član Upravnog odbora

Kristijan je psiholog I psihoterapeut pod supervizijom. U svom radu se fokusira na kreiranje OK-OK odnosa i dobrog radnog saveza, jasne komunikacije i prihvaćujućeg okruženja. U slobodno vreme se bavi muzikom.

Bojana Arsenović
Član Upravnog odbora

Bojana  je diplomirala  na Akademiji Lepih Umestnosti u Beogradu, a trenutno završava propedevetiku. Živi i radi kao psihoterapeut pod supervizijom u Beogradu. Udata, majka dečaka i ljubitelj književnosti.

Marija Milanović

Član Upravnog i Etičkog odbora

Marija je diplomirani psiholog, master komunikolog i psihoterapeut usmerenja transakciona analiza koji radi pod supervizijom. Zaposlena je u obrazovanju, a svoje slobodno vreme provodi volontirajući u psihološkom savetovalištu za studente u Nišu. Aktivistkinja je u nevladinim organizacijama koje rade sa mladima i osobama sa invaliditetom.

Dunja Stojanović Krstić 

Član Etičkog odbora

Dunja je specijalista medicinske psihologije.  Radi u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica” u Nišu. Osim što je TA usmerenja, završila je i dve godine edukacije iz Geštalt psihoterapije. Zainteresovana je za relacione i psihoanalitičke perspektive u transakcionoj analizi i integraciju klasične i transakcione psihodijagnostike. Učestvovala je u kreiranju i vođenju nekoliko programa za lični rast i razvoj.

Miljana Milivojević

Član Etičkog odbora

Miljana je psiholog i psihoterapeut pod supervizijom. Psihoterapijom se bavi od 2015. godine u privatnoj praksi i kao član tima u volonterskom centru Psiholosko savetovaliste za studente u Nišu.

Nada Marjanović

Član Strukovnog odbora

Nada je psiholog i sertfikovani transakciono analitički psihoterapeut sa iskustvom od 13 godina u radu sa ljudima. 

 

Nada koristi integrativni pristup u psihoterapiji, koji kombinuje različite škole transakcione analize i njene kombinacije sa drugim pristupima kako bi klijentima pružila najbolju moguću podršku. Njen fokus u psihoterapiji je na podršci klijentima u ostvarivanju emocionalne dobrobiti, ličnog rasta, redukovanja poteškoća sa mentalnim zdravljem, kako individualno tako i u grupnom okruženju. Nada je autor i vlasnik “psihoterapije Marjanović” i strastveno se zalaže za pomaganje ljudima da prevaziđu izazove i ostvare svoj puni potencijal.

Bojan Tepavčević

Član Strukovnog odbora

Zaprati nas

Kontakt

Beograd
sata.conference@yahoo.com