Članstvo

Kako postati Naš član ?

Članstvo u SATA je dobrovoljno. Član SATA je onaj koji je uključen u rad Asocijacije, na osnovu interesovanja koje je pokazao za transakcionu analizu, a izrazi želju da postane član i spreman je da potpiše prijavnu izjavu prihvatajući pravila Statuta, Etickog kodeksa SATA i EATA .
Svaki aktivan član plaća godišnju članarinu u iznosu koji će biti određen odlukom Upravnog Odbora SATA.

Šta dobijate time ?

Ukoliko želite da postanete član SATA možete kontaktirajte nas putem maila:
sataconference@yahoo.com

Zaprati nas

Kontakt

Beograd
sata.conference@yahoo.com