The standard Lorem Ipsum

The standard Lorem Ipsum

Šta je SATA ?

SATA – Srpska asocijacija za Transakcionu Analizu je udruženje građana, koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi zajedničkih aktivnosti, ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza promovisanja, treninga, stručnih konferencija i publikovanja u oblasti psihologije i transakcione analize (TA).

Aktueltno

SATA – Srpska asocijacija za Transakcionu Analizu je udruženje građana, koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi zajedničkih aktivnosti, ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza promovisanja, treninga, stručnih konferencija i publikovanja u oblasti psihologije i transakcione analize (TA).

Vesti

SATA – Srpska asocijacija za Transakcionu Analizu je udruženje građana, koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi zajedničkih aktivnosti, ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza promovisanja, treninga, stručnih konferencija i publikovanja u oblasti psihologije i transakcione analize (TA).

Dogadjaji

SATA – Srpska asocijacija za Transakcionu Analizu je udruženje građana, koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi zajedničkih aktivnosti, ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza promovisanja, treninga, stručnih konferencija i publikovanja u oblasti psihologije i transakcione analize (TA).

Dokumentacija

Statut

Etički kodeks
SATA

Etički kodeks
ETA

Žalbena
procedura

Etički kodeks
ETA

Korisni linkovi

Marjasaarentie 13,
Beograd
Tel: (06) 0000 000
info@sata.com

Zaprati nas

Marjasaarentie 13,
Beograd
Tel: (06) 0000 000
info@sata.com

Kontakt

Marjasaarentie 13,
Beograd
Tel: (06) 0000 000
info@sata.com